Відділення хірургії новонароджених та дітей раннього грудного віку

Відділення хірургії новонароджених та дітей раннього грудного віку - перше в Україні, створене на базі НДСЛ «Охматдит» у 1985р.

    Науковий керівник відділення з 1985р. до теперішнього часу є к.м.н., доцент кафедри хірургії та ортопедії дитячого віку НМУ ім. О. О. Богомольця Т. І. Даньшин.

    Завідуюча відділенням з 1988р. по теперішній час - дитячий хірург, лікар вищої категорії І. С. Максакова.

У відділенні працюють 5 лікарів хірургів. З них: 4 лікаря вищої кваліфікаційної категорії, 1 - другої кваліфікаційної категорії.

Прийом хворих до відділення хірургії новонароджених та дітей раннього грудного віку проводиться щодня, цілодобово (в екстреному і плановому порядку). Діти госпіталізуються з усіх регіонів України - планово, і пологових будинків м.Києва та обласних лікарень найближчих до Києва регіонів в екстреному порядку. Відділення приймає дітей від 0 до 3 міс. і займається хірургічною корекцією вроджених вад розвитку (ВВР) / крім пороків центральної нервової системи та спинного мозку, вроджених вад серця /, а також захворюваннями, які вимагають хірургічного лікування.

Співробітники відділення здійснюють консультації в пологових будинках і дитячих стаціонарах м. Києва, а також надають лікувально-методичну допомогу в дитячих стаціонарах обласних лікарень новонародженим і дітям раннього грудного віку.

Завдяки поєднанню концентрації хворих цього віку в одному відділенні, багаторічному досвіду та проведеної організаційно-методичної роботи значно покращилися результати лікування: скоротилася кількість етапів хірургічного лікування, зведений до мінімуму відсоток інвалідизації та в 10 разів знижена летальність, а також скоротилися терміни стаціонарного лікування.

В даний час освоюються мало інвазивні методи лікування (лапароскопія).

У відділенні хірургії новонароджених та дітей раннього грудного віку надається допомога в плановому порядку дітям з наступною патологією:

 1. Атрезія стравоходу: / ізольована вада, VATER, VATER + ін вади муковісцидоз, атрезія 12п. к /
 2. Лобарна емфізема, синдром внутрішньогрудної напруги
 3. Атрезія хоан
 4. Діафрагмальна грижа, френіко-перикардіальна грижа
 5. Гастрошизис
 6. Пуповинна грижа: / ускладнена, неускладнена /
 7. Вади, які проявляються високою кишковою непрохідністю: / атрезія, стеноз: кільцеподібна підшлункова залоза, мембрана 12п.к., незавершений поворот кишечника, МВПР: 12п. к-ка + ВПС + б. Дауна /
 8. Вади, які проявляються низькою кишковою непрохідністю: / атрезія, заворот, перитоніт, множ. атрезіі, на протязі, подвоєння, меконіальний ілеус, агангліоз /
 9. Аноректальна атрезія: / надлеваторна, підлеваторна /
 10. Перитоніти: / НЕК IV, рубцевий стеноз, аппендікул. інфільтрат, інвагінація, защемлена грижа з некрозом кишки, перфорація холедоха, гостре захворювання яєчка /
 11. Пілоростеноз
 12. Біліарна атрезія
 13. Грижа, водянка, крипторхізм, фімоз, кіста сім'яного канатика
 14. Вроджені вади сечо-вивідної системи / гідронефроз III, екстрофія сечового міхура, мегадолихогидроуретеронефроз /
 15. Пухлина черевної порожнини і позачеревного простору
 16. Обширні пухлини тіла / лімфангіома, тератома, гемангіома /
 17. Гнійно-септична інфекція, що вимагає хірургічного лікування
 18. Хвороба Гіршпрунга (субкомпенсований перебіг)
 19. Біліарна атрезія, кіста холедоха
 20. Підлеваторна аноректальна атрезія, свищеподібна форма
 21. Вроджені вади сечовивідної системи (стеноз мисково-сечовивідного сегмента, стеноз міхурово-сечовивідного сегмента, клапан уретри, уретероцеле)
 22. Кіста яєчника, гідрокольпос у новонароджених
 23. Пухлини органів грудної клітини та черевної порожнини у дітей до 3 міс.
 24. Обширні пухлини тіла (лімфангіома, тератома)
 25. Кишково-пупковий свищ
 26. Бічна, серединна кіста шиї
 27. Пілоростеноз
 28. Подвоєння шлунка
 29. Шлунково-стравохідний рефлюкс
 30. Рубцевий стеноз стравоходу
 31. Грижа, водянка, крипторхізм, фімоз, кіста сім'яного канатика у нов-х
 32. Сепсис, вогнища остеомієліту
 33. Некротична флегмона новонароджених
 34. Гнійно-септичні ураження м'яких тканин
 35. Свищеві форми парапроктиту

Операції високої категорії складності, які виконуються у відділенні хірургії новонароджених та дітей раннього грудного віку:

 1. Торакотомія, роз'єднання ТПС, прямий анастомоз стравоходу, ушивання ятрогенного розриву
 2. Торакотомія, роз'єднання ТПС
 3. Гастростомія, роз'єднання стравоходу при його неспроможності, дуоденостомія
 4. Закриття гастростоми
 5. Фундоплікація: за Ніссеном, формування петлі навколо кардії
 6. Шийна езофагостомія
 7. Реконструкція задньої стінки трахеї, аортопексія, операції при стенозі трахеї
 8. Пульмон-, лобектомія, тимектомія
 9. Пластика діафрагми, видалення кісти шлунка
 10. Трахеостомія
 11. Пілороміотомія
 12. Операції при синдромі Ледда
 13. Дуодено-дуодено, дуодено-еюно, ентеро-ентероанастомози, інвагінаціонний анастомоз в 2/3
 14. Операції при перитонітах (резекції к-ки, ушивання перфорацій, виведення стом, санація черевної порожнини)
 15. Релапаротомії (спайкова хвороба, уповільнений перитоніт, неспром. анастом., евентрація)
 16. Колостомія / ілеостомія (реконструкція стоми)
 17. Колоанастомоз
 18. Черевно-проміжн. проктопл., черевно-сакральна анопроктопласт., формуван. уретри
 19. Проктопластика по Пеня, сфінктеро-глютеопластика
 20. Пластика передньої черевної стінки (при ГШ, пуповинної грижі, евентраціі)
 21. Порто-еюноанастомози, ревізія воріт печінки
 22. Гемігепатектомія
 23. Реконструктивно-пластичні урологічні операції, епіспадія, кутанеостома
 24. Нефректомія
 25. Видалення пухлин черевної порожнини, позачеревного простору, заднього середостіння
 26. Видалення тератом, лімфангіом

Операції середньої категорії складності:

 1. Видаленням грижі, низведення яєчка, циркумцизіо, пластика дівочої пліви
 2. Видалення дрібних пухлин
 3. В / секції

Операції легкої категорії складності:

 1. ОЗЯ: видалення, розворот, біопсія яєчка
 2. Операції при гнійно-септичній патології

 

Неонатологический центр

logo.jpg

Материалы для скачивания