Шунько Є.Є.

 

Шунько Єлизавета Євгенівна – завідуюча кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України.

Шунько Єлизавета Євгенівна в 1982 році закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця з відзнакою. Протягом 1982-1984 рр. навчалась в клінічній ординатурі Інституту Педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України. Навчання в клінічній ординатурі Інституту Педіатрії, акушерства та гінекологїї сформувало клінічний та науковий напрямок подальшого навчання та діяльності Шунько Є.Є., а саме вивчення питань фізіології та патології новонароджених, інтенсивної терапії та виходжування недоношених дітей. Саме тому після закінчення клінічної ординатури з 1984 року Шунько Є.Є. працює на кафедрі неонатології Київського інституту удосконалення лікарів, де під керівництвом д. мед. н., проф. Катоніной С.П. на клінічній базі лікарні «ОХМАТДИТ» продовжила клінічні та наукові дослідження з питань профілактики та лікування перинатальної патології новонароджених і недоношених дітей.

В 70-80-хх роки ХХ століття в Україні отримала розвиток медична допомога новонародженим, що зумовило необхідність створення кафедри неонатології в ЦОЛІУЛ (м. Москва, 1975 рік) та кафедри неонатології в Київському інституті удосконалення лікарів. Першу кафедру неонатології в Київському інституті удосконалення лікарів було створено в 1977 році під керівництвом д.мед.н., проф. Катоніной С.П., яка до організації кафедри працювала в Інституті Педіатрії, акушерства та гінекології на посаді старшого наукового співробітника. Талант лікаря, вченого та організатора охорони здоров'я дозволив проф. Катоніній С.П. створити першу кафедру неонатології в Україні, розробити спільно з колективом кафедри навчально-методичний, лікувально-консультативний, науковий напрямки діяльності. З моменту організації кафедри клінічною базою є неонатологічний центр Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ».

З 1984 року по теперішній час Шунько Є.Є. працює в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. В 1989 році захистила кандидатську дисертацію. В 1996 році Шунько Є.Є. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Прогнозування, клініко-імунологічні та мікробіологічні критерії, вдосконалення лікування та профілактики інфекцій у новонароджених». З 1996 року по теперішній час Шунько Є.Є. працює на посаді завідуючої кафедри неонатології НМАПО імені П.Л.Шупика. В 2001 році їй присвоєно вчене звання професора. В період 2005-2009 рр. – вчений секретар НМАПО імені П.Л.Шупика. З 2009 року по теперішній час – декан педіатричного факультету НМАПО імені П.Л.Шупика. В 2008 році Шунько Є.Є. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки та техніки України». Має вищу кваліфікаційну категорію з неонатології.

З 2004 по 2011 рр. проф.Шунько Є.Є. – головний позаштатний спеціаліст з неонатології МОЗ України, член робочої групи МОЗ України з розробки клінічних протолоків медичної допомоги новонародженим. За її участі розроблено та впроваджено сучасні клінічні протоколи медичної допомоги новонародженим на підставі найкращих світових практик та даних доказової медицини, що дало можливість підвищити ефективність, безпечність та якість медичної допомоги новонародженим на рівні держави. Впровадження в Україні Ініціативи ВООЗ-ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини», програми «Підтримки грудного вигодовування», клінічних протоколів лікувально-профілактичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини відбувалось за безпосередньої участі проф.Шунько Є.Є., колективу кафедри неонатології НМАПО імені П.Л.Шупика та неонатологічного центру НДСЛ «ОХМАТДИТ».

Міжнародна співпраця з Дитячим фондом ООН в Україні «ЮНІСЕФ», програмою «Здоров'я матері та дитини», Україно-Швейцарською програмою «Перинатальне здоров'я», «Здоров'я матері та дитини» дає можливість брати участь в міжнародних наукових симпозіумах, міжнародних конгресах, форумах та конференціях з питань охорони здоров'я матері та дитини.

Проф. Шунько Є.Є. бере участь в роботі Благодійного фонду «Колиски надії», за допомогою якого забезпечено сучасним медичним обладнанням неонатологічні центри та відділення інтенсивної терапії новонароджених в 18 областях України, а також проведені навчальні семінари-тренінги з сучасних технологій інтенсивної терапії та виходжування недоношених дітей з міжнародною участю.

Під керівництвом проф. Шунько Є.Є. захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, 10 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Проф. Шунько Є.Є. має понад 250 наукових праць, в тому числі підручник, монографію, навчальні посібники, методичні рекомендації, патенти на винахід, наукові статті.

Перспективним напрямком розвитку неонатології в Україні є подальше вдосконалення медичної допомоги новонародженим та вагітним жінкам шляхом створення та вдосконалення діяльності обласних перинатальних центрів, розробки та впровадження клінічних протоколів, медичних стандартів, нових технологій післядипломної медичної освіти, підвищення престижу лікаря в цілому, та лікаря-неонатолога зокрема.

Доповнення.

Шунько Є.Є. нагороджена Почесною грамотою МОЗ України, має Подяку ректора НМАПО імені П.Л.Шупика.

Щороку Шунько Є.Є. бере участь в міжнародних наукових конгресах, симпозіумах, підсумкових нарадах та науково-практичних конференціях МОЗ України з охорони здоров'я матері та дитини.

Насьогодні основним напрямком діяльності Шунько Є.Є. як декана педіатричного факультету академії є впровадження нових форм безперервної професійної освіти лікарів педіатрів та неонатологів. Післядипломна освіта здійснюється з застосуванням сучасних інформаційних технологій, зокрема дистанційної освіти, телемедичних науково-практичних конференцій та клінічних консультацій. Кафедри педіатричного факультету НМАПО імені П.Л.Шупика розвивають нові форми післядипломної освіти.  

Неонатологический центр

logo.jpg

Материалы для скачивания