Параінфрачервона церебральна оксиметрія як складова комплексного нейромоніторингу в неонатології

Критичні пацієнти та діти з асоційованою перинатальною патологією, які знаходяться в нестабільному стані, потребують проведення комплексного моніторингу церебральних функцій. Стандартом  надання медичної допомоги в закладах третього рівня є комплекс функціональних неінвазивнихдосліджень, до яких відносяться амплітудно-інтегрована електроенцефалографія (аЕЕГ), стандартна електроенцефалографія (сЕЕГ), параінфрачервона церебральна оксиметрія (ПІЦС), полісомнографія (ПСГ).

Електрофізіологічні дослідження надають максимальну інформацію лікарю для своєчасної діагностикипорушень функцій головного мозку та проведення більш досконалоїтерапії новонародженої дитини.

 У відділенні інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей Національної Дитячої Спеціалізованої Лікарні «ОХМАТДИТ» впроваджується нова технологія - параінфрачервона спектроскопія.

Параінфрачервона спектроскопія (NIRS) - неінвазивний  метод визначення церебральної оксигенації. Суть методу полягає  у визначенні ступеня абсорбції світла  в діапазоні  700-1000 нм, що проходить крізь біологічні об’єкти.В межах цього діапазону єдиними біологічними субстанціями, що мають кисневозалежні спектри поглинання, є гемоглобін (окси- та дезоксигемоглобін) та цитохромоксидаза.

Показання до використання методу церебральної оксиметрії в неонатології:

 • гемодинамічна нестабільність (в т.ч. функціонально значима ВАП)
   
 • гіпоксично-ішемічне ураження головного мозку;
 • судомна активнісь;
 • пароксизмальні стани;
 • комплекс респіраторної підтримки та ведення пацієнта на ШВЛ (підбір індивідуальних режимів вентиляції);
 • некротизуючий ентероколіт;
 • анемія (в т. ч. вибір терапії);
 • оцінка  церебральної перфузії на фоні ведення терапії септичного шоку;
 • бронхолегеневадисплазія

Зниження показників rSO2.

 • раптове зниження rSO2 більше ніж  на 20%  свідчить про кисневе голодування внаслідок порушення перфузії головного мозку. Це може бути внаслідок перетискання краніальних судин  при зміні положення шиї;
 • зниження rSO2 більше  ніж на 20%  свідчить про підвищення метаболізму мозкової тканини;
 • зниження  rSO2 більш ніж на 25% протягом 15-30 хв відображає підвищення тканинної екстракції кисню з крові говорить про наявність гіпоксії мозку;
 • зниження  rSO2 більш ніж  на 25% протягом 30 хв або зниження rSO2 нижче 40% вихідних величин вказує на наявність ішемії мозку;
 • зниження абсолютних значень rSO2 нижче 40% свідчить про грубі неврологічні розлади або наявність епілептичної активності.

 

Підвищення показників rSO2

 • вище 80% - свідчить про знижену потребу в  кисні і зниження метаболізму головного мозку (седація, анестезія, гіпотермія);
 • вище 90% - глибоке пригнічення метаболізму внаслідок відсутності екстракції  кисню мозковою тканиною.

Висновки:

Таким чином, звичайна пульсоксиметрія не завжди відображає оксигенацію та перфузію головного мозку.Церебральна оксиметрія повинна бути складовою нейромоніторингу для комплексної оцінки функції головного мозку.

 

 

 

 

Неонатологический центр

logo.jpg

Материалы для скачивания