Неонатологічний центр НДСЛ «ОХМАТДИТ» є високоспеціалізованим медичним закладом, що має багатий 33-річний досвід надання медичної допомоги новонародженим з важкою перинатальною патологією та глибоко недоношеним дітям міста Києва та регіонів України. Він є клінічною базою 5 кафедр Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (кафедр неонатології, дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, дитячої отоларингології, аудіології та фоніатрії, медичної генетики, офтальмології) та кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця).

Як структурний підрозділ Неонатологічний центр НДСЛ „Охматдит” створено у 2008 році.

 

Генеральний директор НДСЛ "Охматдит" Гладуш Ю.І.

Куратор  Центру- заступник Генерального директора НДСЛ „Охматдит”,заслужений лікар України,  к. мед. н  Іванова Т.П.

Науковий керівник Центру – зав. кафедрою неонатології НМАПО імені П.Л. Шупіка, головний спеціаліст МОЗ України з неонатології, заслужений діяч науки та техніки,  д. мед. н. , професор  Шунько Є.Є.

Завідувачка Центром – Бакаєва О.М.

Заступник генерального директора НДСЛ "Охматдит" з адміністративно-господарської діяльності - Галахов С.С.

Центр включає:

 • відділення інтенсивної терапії новонароджених на 15 ліжок ( зав. відділенням  Ніконова Л.В.) ;
 • відділення хірургії новонароджених на 30 ліжок сумісного перебування матері та дитини (зав. відділенням Максакова І.С.);
 • відділення інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей на 25 ліжок сумісного перебування матері та дитини ( зав. відділенням Орлова Т.О.);
 • відділення інтенсивної терапії та ранньої реабілітації дітей з перинатальною патологією на 25 ліжок сумісного перебування матері та дитини ( зав. відділенням Старенька С.Я.).
 • кабінет катамнестичного спостереженя за недоношеними дітьми та дітьми з перинатальною патологією ( лікар кабінету Дерид Л.В.)

Відділення є науково- методичним центром з питань грудного вигодовування і неонатального догляду за методом кенгуру. 

        Неонатологічний центр є унікальним поєднанням медичної освіти, науки та клінічної практики, де проходять  післядипломну підготовку  лікарі-неонатологи, дитячі анестезіологи та дитячі хірурги, педіатри практично з усіх регіонів України.  Крім того, він є базою навчання та підготовки  медичних сестер для відділень педіатричного профілю, в тому числі неонатальних.

        У нас працює високо  професійний колектив лікарів та медичних сестер, який має багаторічний досвід інтенсивної терапії та виходжування  новонароджених з важкою патологією, в тому числі глибоко недоношених дітей. Щорічно у відділеннях Центру цілодобово лікувально-діагностичну, консультативну допомогу найвищого рівня отримують близько 1800-2000 дітей з різних регіонів України.

      Високоспеціалізована допомога включає в себе респіраторну підтримку, в тому числі неінвазивну ШВЛ, тривале парентеральне харчування, сучасну фототерапію, постійний якісний моніторинг стану органів та систем організму, скринінг порушень слуху у новонароджених, спостереження дитячого невролога, офтальмолога, дитячого хірурга, кардіохірурга, генетика, ендокринолога, фахівців Метаболічного центру ( в разі потреби), а також ранню діагностику ретинопатії недоношених та лазерну коагуляцію аваскулярних зон сітківки.

      У відділенні хірургії новонароджених виконується 90% оперативних втручань наівищоі категорії складності (реконструктивно- пластичних). Розроблені та впроваджені унікальні методики неонатальної хірургії. Співробітники відділень проводять консультування дітей в пологових будинках м.Києва та регіонів України.

     Спільно з Українським медичним центром дитячої офтальмології та мікрохірургії ока НДСЛ „ Охматдит”  розроблено клініко- офтальмологічний моніторінг і тактику лікування дітей з ретинопатією недоношених. 

    У відділеннях Центру широко використовуються усі можливості діагностичного обстеження: ультразвукові та променеві, клініко- лабораторні, імунологічні, біохімічні, вірусно- бактеріологічні та медико-генетичні, ретинальна камера, амплітудно-інтегрована ЕЕГ, КТ,за необхідністю бронхоскопія. Всім дітям проводиться рання діагностика слуху ( спільно з кафедрою неонатології НМАПО ім. П,Л, Шупіка).

     Медичні втручання у новонароджених, які виконуються тільки в відділеннях Неонатологічного центру  НДСЛ "ОХМАТДИТ":

 
 • Операції з приводу атрезії хоан.
 • Реконструктино-пластичні операції вищої категорії складності у  новонароджених дітей, в тому числі  у глибоко недоношених дітей з вродженими вадами розвитку.
 • Лазерна коагуляція аваскулярних зон сітківки при ретинопатії новонароджених.
 • Вітрео-ретинальні втручання у новонароджених.
 • Діагностика метаболічних захворювань та генетично детермінованої перинатальної патології.
 • Інтенсивна терапія та виходжування новонароджених дітей від багатоплодової вагітності та допоміжних репродуктивних технологій.
 • Інтенсивна терапія та виходжування новонароджених після кардіо-хірургічних втручань.
 • Комплексна система ранньої реабілітації розвитку глибоко недоношених дітей.
 • За необхідністю проведення бронхоскопії, комп,ютерної томографії.
 •  Діагностика важкої перинатальної патології новонароджених за умов неможливості проведення обстеження в інших медичних закладах.

   У Центрі  вперше в Україні розроблена Політика та застосовується  модель неонатального  догляду „ Метод Кенгуру”, використовується розвиваючий догляд та рання реабілітація, що прискорює  розвиток недоношеної дитини і сьогодні ми вже бачимо позитивні результати : швидче іде стабілізація стану дітей, в меншому обсязі використовується антибактеріальна терапія, немовлята швидше набирають вагу, раніше починається ентеральне вигодовування, швидше іде перехід на вільне грудне вигодовування, збільшується лактація у матерів, мати більш впевнено та  швидче навчаються доглядати за дитиною, члени сім,ї беруть активну участь у виходжуванні дитини, раніше проводиться виписка дітей додому.

У Неонатологічному центрі створено кабінет катамнестичного спостереження , в якому проводиться оцінка соматичного стану дитини, його стато-кінетичних можливостей та психо-моторного розвитку з метою виявлення патологічного процесу на ранніх стадіях, та розробляється індівідуально для кожної дитини  лікувально- реабілітаційний комплекс.

Проблема ефективного виходжування недоношених новонароджених, які маютть сприятливий прогноз їх майбутнього розвитку, залишається складною і багатофакторною. І на першій лінії у її вирішенні стоять чудові люди, висококласні фахівці- співробітники Неонатологічного центру НДСЛ „Охматдит”.

 

Неонатологический центр

logo.jpg

Материалы для скачивания